INSTUREN + spelregels

4Fingers.be


4Fingers publiceert hier Uw mooiste en meest spannende erotische verhalen. Alles eenvoudig, gratis en zonder storende opzichtige foto's of reclame. Speciaal opgezet om discreet en mobiel te lezen.


Ik ben Uw gastvrouw My en ik vind het fijn om U op bezoek te hebben.


Welkom!

Wil jij ook een verhaal insturen?

 

Lees hier onder

Inschrijven

1) Om in te schrijven als auteur schrijft u eenvoudig een mail naar My@4Fingers.be

Als bericht schrijft u vb. “Ik zou graag een verhaal toevoegen aan de site onder de auteursnaam ……… Zou u zo vriendelijke willen zijn een pincode te sturen in retour."

2) Als antwoord krijgt u per mail van My@4Fingers.be een bevestiging met in het “onderwerp” uw schrijversnaam en een uniek nummer (pincode) dat gekoppeld is aan uw mail waarmee u in de toekomst verhaaltjes kunt aanbieden.

Een verhaal aanbieden:

1) Als u een verhaal aanbiedt schrijft u in de regel “onderwerp” uw schrijversnaam + de pincode dat ik u stuurde + de categorie waarin u het verhaal wil zien.

2) Het verhaal plakt u in een mail die u stuurt naar My@4fingers.be (geen bestanden insluiten)

Liefs

My

 

Doelstelling en spelregels

Samengevat:

- 4Fingers neemt de vrijheid om u zonder betutteling of winstbejag U de gelegenheid te geven tot het publiceren en lezen van erotische verhalen.

- Lezen doet iedereen vrij die +18 is.

 

Doelstelling:

1) 4Fingers neemt de vrijheid om auteurs zonder betutteling de gelegenheid te geven om erotische verhaaltjes te publiceren.

2) Auteurs, mannen of vrouwen, worden enkel gevraagd om mensvriendelijk te schrijven, over seksuele handelingen met +18 en geen familieverhalen. (incest) Dat belet geen (zachte) SM, porno, enzovoort. Respecteer de menselijkheid in ieder van ons.

Verhalen die grotesk en totaal ongeloofwaardig overkomen en waarbij de vrouw (of man) als een willoos object behandeld en mishandeld wordt, zullen vriendelijk geweigerd worden door My

3) My 4Fingers, de beheerder van 4Fingers wil alles kosteloos en eenvoudig om beheren houden.

De nadruk ligt op uw verhaal. Niet bij de site. Reclame heeft hier geen plaats. Deze site heeft geen inkomsten en niet meer uitgaven dan een gewoon hobby. My 4Fingers en de redactie willen dat uitdrukkelijk zo houden.

 

Spelregels:

1) Iedereen die een verhaaltje ter publicatie aanbiedt verklaart uitdrukkelijk dat het eigen werk betreft waar alleen zij/hij auteursrechten op kan laten gelden. Niemand kan auteursrechten vragen aan deze site. My 4Fingers gebruikt het verhaal uitsluitend op deze site en haar dochterpagina http://www.seksverhalen.2link.be. 4Fingers haalt er geen enkel financieel voordeel uit.

U blijft eigenaar van uw verhaal en de auteursrechten.

Ga zorgvuldig om met schrijversnaam, uniek nummer (pincode) en het gekoppeld e mail adres. Het is de combinatie van die drie elementen die bij 4Fingers uw rechten op een verhaal waarborgen.

Het aanbieden van een verhaal houdt automatisch in dat u aan deze spelregel voldoet en instemt met wat hiervoor en hierna staat geschreven.

2) Alle verhalen die ingaan tegen de goede zeden worden met een korte opgave van reden, geweigerd.

3) Een auteur kan alleen publiceren nadat zij/hij is ingeschreven, gekend is met mail adres, schrijversnaam, uniek nummer (pincode) en minstens één verhaal. My 4Fingers heeft geen privégegevens nodig, aanvaard of vraagt die niet, en geeft die nooit. Indien u vragen krijgt en/of iemand wil u dwingen om persoonlijke gegevens vrij te geven komt dat niet van mij. Als u een vraag om gegevens krijgt stuur deze dan met headers door naar My@4Fingers.be Alleen regel 2 is hierbij een uitzondering.

I) Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij 4Fingers.be Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van My@4Fingers.be worden verveelvoudigd.

II) De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan 4Fingers.be Voor zover auteurs teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan www.4Fingers.be toesturen of op de website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan www.4Fingers.be en vrijwaren www.4Fingers.be derhalve van aanspraken van derden. 4Fingers is niet gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren. 4Fingers werkt onder de hoede van 4Anja@telenet.be

Bij een eventueel geschil met de redacteur My zal 4Anja het laatste woord hebben.

III) Mocht My@4fingers.be op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreuk-makend materiaal of (vermeende) inbreuk-makende links op de eigen website dan heeft www.4Fingers.be het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Inschrijven

4) Om in te schrijven als auteur schrijft u eenvoudig een mail naar My@4Fingers.be met uw auteursnaam in het vakje “onderwerp” van uw bericht. Als bericht schrijft u vb. “Ik zou graag een verhaal toevoegen aan de site onder de auteursnaam … Zou u zo vriendelijke willen zijn een pincode te sturen in retour."

Als antwoord krijgt u per mail van My 4Fingers een bevestiging met in het “onderwerp” uw schrijversnaam en een uniek nummer (pincode) dat gekoppeld is aan uw mail waarmee u in de toekomst verhaaltjes kunt aanbieden. Na uw eerste gepubliceerde verhaaltje wordt u ingeschreven. U krijgt tevens een link naar het blog van de site waarna u als auteur kunt reageren op andere verhalen, nieuws posten…

Reclame voor eender wat is niet toegestaan. Alleen verhalen en reacties op verhalen.

De enige gegevens die 4Fingers van u bewaart zijn. – Uw mail adres – uw schrijversnaam – de pincode - uw verhaaltjes online. De pincode is uitsluitend door jou en My gekend. Het is verboden deze code door te geven.

5) Privacy en veiligheid

4Fingers is momenteel in het bezit van je gegevens. Deze gegevens omvatten je mail adres, je auteursnaam en je pincode.

Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Enkel een beperkt aantal medewerkers van de site hebben toegang tot de gegevens. Jouw gegevens geven we nooit door aan andere organisaties of bedrijven. Mocht je het gevoel hebben dat dit toch gebeurt, laat het ons dan weten via een e-mail aan 4Anja@telenet.be

Wij gebruiken je gegevens enkel voor communicatie tussen beheerder van de site en u als auteur en voor het automatische blog dat u op de hoogte houd van nieuw geposte verhalen.

Alleen de bovengenoemde gegevens zijn opgeslagen in onze databank. Je hebt echter het recht ons te verzoeken je gegevens definitief uit onze databank te verwijderen zodat je geen verdere communicatie meer van ons ontvangt per mail. Stuur daarvoor een mail terug met als melding “UITSCHRIJVEN” in het onderwerp-vak en wij doen het nodige.

6) Een schrijversnaam is op deze site uniek. Twee auteurs met dezelfde naam worden niet toegelaten. Meerdere auteurs op hetzelfde e mail adres zijn niet toegelaten. Als u een gebruikte naam aanvraagt zal ik suggereren om er een fictieve familienaam aan toe te voegen. Een naam zonder nummer is leuker. Bv. Eva van Venus of Rudi Botergeel.

Een schrijversnaam komt pas op de site als er ook een verhaal aan gekoppeld is.

De redactie adviseert om eerst een verhaal klaar te hebben en dan pas in te schrijven. Zolang u geen verhaal hebt ingestuurd komt u niet op de definitieve ledenlijst. Bent u geen auteur en hebt u geen rechten bij ons. Een inschrijving waarop op redelijke termijn (+/- 10 dagen) geen verhaal volgt wordt samen met de mail correspondentie vernietigd.

Een verhaal aanbieden:

7) Het mail adres waarmee u inschrijft is het enige mailadres dat aan uw schrijversnaam gekoppeld is. Het is niet toegestaan om met een ander mail adres onder uw schrijversnaam te publiceren. Desnoods moet u een nieuwe inschrijving aanmaken. U kunt wel van mail adres en/of schrijversnaam veranderen als u dat vooraf via uw oorspronkelijk adres en pincode meldt.

8) Als u een verhaal aanbiedt schrijft u in de regel “onderwerp” uw schrijversnaam + en de pincode dat ik u stuurde + de categorie waarin u het verhaal wil zien.

Er staat een lijst met categorieën online. Gebruik uitsluitend één van de bestaande categorieën. Geeft u geen, of een categorie op die niet online staat, zal ik zelf een categorie toekennen.

9) Het verhaal plakt u in een mail die u stuurt naar My@4fingers.be. Ik aanvaard geen verhalen in bijlage.

10) Als ik uw verhaal binnen krijg plak ik het in mijn Word programma en laat het controleren op spelling en grammatica. Als het slechts om een paar kleinigheden gaat verander ik die zelf voor publicatie. Anders stuur ik het terug en kunt u het na verbetering nog één keer aanbieden. 4Fingers beseft dat de spelling en grammatica van Word niet feilloos is maar, het is wel een objectieve methode die de leesbaarheid waarborgt.

Ik ben niet feilloos en ik verwacht dat ook niet van jou. Wij, lezers en schrijvers, moeten beseffen dat we hier een hobby beoefenen. Voor professionele toestanden moet u zelf zorgen. Het enig volwaardige alternatief is een professionele en betaalde corrector wiens oordeel dan absoluut is. Vrijwillige correctors worden bij voorbaat niet aanvaard en vriendelijk bedankt.

Vervangen en verbeteren:

11) De tijd staat niet stil en uw evolutie als mens ook niet. Ik kan heel goed begrijpen dat u na verloop van tijd een van uw verhalen wil herschrijven en de verbetering wil publiceren in plaats van het origineel. Ik zal die verbetering graag voor je plaatsen in de plaats van het origineel. Stuur het in zoals een gewoon verhaal maar zet er naast schrijversnaam en uniek nummer wel de originele titel en de vervangtitel duidelijk bij. Deze werkwijze moet eerder een uitzondering dan regel zijn.

Reageren:

14) Onder jouw verhaal komt alleen uw schrijversnaam. Indien u dat vraagt koppel ik uw schrijversnaam aan uw e mail adres. Op die manier kan iedereen persoonlijk reageren.

Openbare reacties voldoen aan onderstaand voorwaarden.

- Reacties krijgen op een verhaal is één van de redenen waarvoor een auteur schrijft. Een kleine aanmoediging kan wonderen doen en mij, als auteur, een paar uurtjes door het huis laten zweven. Ook een kritische reactie op de inhoud wordt samen met een aanmoediging door de meeste auteurs op prijs gesteld. Zeker als die kritiek samen gaat met het aanwijzen van een richting waar een oplossing te vinden is.

- Een vriendelijk opgestelde, maar kritische, opmerking over spelling en grammatica zal een auteur ook op prijs stellen. Geen enkele auteur gaat doelbewust fouten schrijven en zeker niet publiceren. Dit houdt wel in dat een auteur die fouten publiceert zich daar niet van bewust is. Als u over spelling en grammatica een opmerking maakt, geef dan ook even aan waar en waarover je het hebt. Voor u betekend het een kleine moeite en de auteur leert er misschien wat van.

- U kunt zelf kiezen of je een reactie publiek wil maken of eventueel persoonlijk, via mail, als de schrijver vraagt zijn naam te koppelen aan zijn e mail. Daarom, schrijf wat u te zeggen hebt eerst in uw tekstverwerker, herlees het dan eens en vraag je dan af of u dit liever persoonlijk of publiekelijk wil krijgen. Als je het voorgaande advies ter harte neemt ga je veel vrienden maken en zelf ook hoffelijk behandeld worden.

- Lompe, venijnige, arrogante, denigrerende opmerkingen die gepubliceerd worden in het blog zullen door mij ongevraagd verwijderd worden. De auteur van de opmerking zal een waarschuwing krijgen van mij. Als met verschillende waarschuwingen geen rekening wordt gehouden zal de auteur naar het verdomhoekje van mijn mail box en het blog gaan.

Sinds de zomer 2018 publiceert Vera Versmissen met ins medeweten fragmenten uit de gepubliceerde verhalen. Deze methode van ‘publiciteit’ geeft merkbaar meer lezer en reacties. Vera verzorgd voor 4Fingers dit onderdeel. Maar bij klachten of opmerkingen kunt u daarvoor eveneens terecht bij My@4fingers.be    

Ik ben er van overtuigd dat ik weinig zal moeten tussenkomen en deze site een fijne ontmoetingsplaats zal blijven. Een site waar iedereen graag zal komen. Een site die aanzet om uw 4Fingers laten dwalen en u zelf te verwennen.

De redactie