BDSM

Biseksueel

Buitenseks

Eerste keer

Gedichten

Groepseks

Hetero

 

BTW-pagina

Homofiel

Lesbisch

Masturberen

Op het werk

Overige

Tieners +18

Overspel

 

Welkom

Bij 4Fingers

Huisreglement

Deze site is uitsluitend toegankelijk voor +18

Home   E mail   Blog

Doelstelling en spelregels

 

Samengevat:

 

- Lezen doet iedereen vrij die +18 is.

- Als u een verhaal hebt geschreven en wilt publiceren schrijft u in via My@4fingers.be Vertel onder welke schrijversnaam u wilt publiceren.

- U krijgt een bevestiging met uw uniek schrijversnummer. (pincode)

- U stuurt het verhaal in met uw gekend mailadres, schrijversnaam, unieke nummer (pincode) en categorie in de onderwerp regel.

- Nadat uw eerste verhaal is gepubliceerd krijgt u toegang tot het http://blog.4Fingers.be

- Een verhaal vervangen door een verbetering kan.

- Illustraties stuurt u afzonderlijk, op dezelfde manier. Alleen .Jpg en .GIF minder dan 500Kb

- Reageren kan, persoonlijk per mail, als de auteur dat wenst. Of via de http://blog.4Fingers.be

 

Lees verder voor meer en gemotiveerde uitleg.

Doelstelling:

 

1) 4Fingers wil auteurs de gelegenheid geven om verhaaltjes te publiceren die aanzetten tot het gebruik van vier vingers in regionen die iedereen als intiem beschouwt.

 

2) Auteurs, mannen of vrouwen, worden gevraagd om vrouwvriendelijk te schrijven.

Dat belet geen (zachte)SM, porno, enzovoort. Respecteer de menselijkheid in ieder van ons.

Verhalen die grotesk en totaal ongeloofwaardig overkomen en waarbij de vrouw (of man) als een willoos object behandeld en mishandeld wordt, zullen vriendelijk geweigerd worden door My

 

3) My 4Fingers, de beheerder van 4Fingers wil alles kosteloos en eenvoudig om beheren houden.

De nadruk ligt op uw verhaal. Niet bij de site. Maar als de site mooi oogt komt het uw verhaal ten goede.

Reclame heeft hier geen plaats. Deze site heeft geen inkomsten en niet meer uitgaven dan een gewoon hobby. My 4Fingers wil dat uitdrukkelijk zo houden.

 

Spelregels:

 

1) Iedereen die een verhaaltje ter publicatie aanbiedt verklaart uitdrukkelijk dat het eigen werk betreft waar alleen zij/hij auteursrechten op kan laten gelden.

Niemand kan auteursrechten vragen aan deze site. My 4Fingers gebruikt het verhaal uitsluitend op deze site en en haar dochterpagina http://www.seksverhalen.2link.be.

4Fingers haalt er geen enkel financieel voordeel uit.

U blijft eigenaar van uw verhaal en de auteursrechten.

Ga zorgvuldig om met schrijversnaam, uniek nummer ( pincode) en gekoppeld e mail adres. Het is de combinatie van die drie elementen die bij 4Fingers uw rechten op een verhaal waarborgen.

Het aanbieden van een verhaal houdt automatisch in dat u aan deze spelregel voldoet en instemt met wat hiervoor en hierna staat geschreven.

 

2) Alle verhalen die ingaan tegen de goede zeden en wetten worden met een korte opgave van reden, geweigerd.

 

3) Een auteur kan alleen publiceren nadat zij/hij is ingeschreven en gekend is met mail adres, schrijversnaam, uniek nummer (pincode) en minstens één verhaal. Ik heb geen privégegevens nodig, aanvaard of vraagt die niet, en geeft die nooit. Indien u vragen krijgt en/of iemand wil u dwingen om persoonlijke gegevens vrij te geven komt dat niet van mij. Als u een vraag om gegevens krijgt stuur deze dan met headers door naar My@4Fingers.be Alleen regel 2 is hierbij een uitzondering.

 

I) Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij www.4Fingers.be. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van My@4Fingers.be worden verveelvoudigd.

 

II) De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan www.4Fingers.be Voor zover auteurs teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan www.4Fingers.be toesturen of op de website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan www.4Fingers.be  en vrijwaren www.4Fingers.be  derhalve van aanspraken van derden. 4Fingers is niet gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren. 4Fingers werkt onder de hoede van Digital Story vzw.

 

III) Mocht My@4fingers.be op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft www.4Fingers.be het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Inschrijven:

 

4) Om in te schrijven als auteur schrijft u eenvoudig een mail naar My@4Fingers.be met uw auteursnaam in het vakje “onderwerp” van uw bericht. Als bericht schrijft u vb. “Ik zou graag een verhaal toevoegen aan de site onder de auteursnaam … Zou u zo vriendelijke willen zijn een pincode te sturen in retour."

 

5) Als antwoord krijgt u per mail van My 4Fingers een bevestiging met in het “onderwerp” uw schrijversnaam en een uniek nummer (pincode) dat gekoppeld is aan uw mail waarmee u in de toekomst verhaaltjes kunt aanbieden. Na uw eerste gepubliceerde verhaaltje wordt u ingeschreven. U krijgt tevens een link naar het blog van de site waarna u als auteur kunt reageren op andere verhalen, nieuws posten…

Reclame voor eender wat is niet toegestaan. Alleen verhalen en reacties op verhalen.

De enige gegevens die 4Fingers van u bewaart zijn. – Uw mail adres – uw schrijversnaam – de pincode- uw verhaaltjes online. De pincode is uitsluitend door jou en My gekend. Het is verboden deze code door te geven.

 

6) Een schrijversnaam is op deze site uniek. Twee auteurs met dezelfde naam worden niet toegelaten. Meerdere auteurs op hetzelfde e mail adres zijn niet toegelaten. Als u een gebruikte naam aanvraagt zal ik suggereren om er een fictieve familienaam aan toe te voegen. Een naam zonder nummer is leuker. Bv. Eva van Venus of Rudi Botergeel.

Een schrijversnaam komt pas op de site als er ook een verhaal aan gekoppeld is. Ik adviseer om eerst een verhaal klaar te hebben en dan pas in te schrijven.

 

Een verhaal aanbieden:

 

7) Het mail adres waarmee u inschrijft is het enige mailadres dat aan uw schrijversnaam gekoppeld is. Het is niet toegestaan om met een ander mail adres onder uw schrijversnaam te publiceren. Desnoods moet u een nieuwe inschrijving aanmaken. U kunt wel van mail adres en/of schrijversnaam veranderen als u dat vooraf via uw oorspronkelijk adres en pincode meldt.

 

8) Als u een verhaal aanbiedt schrijft u in de regel “onderwerp” uw schrijversnaam + en de pincode dat ik u stuurde + de categorie waarin u het verhaal wil zien.

Er staat een lijst met categorieën online. Gebruik uitsluitend één van de bestaande categorieën. Geeft u geen, of een categorie op die niet online staat, zal ik zelf een categorie toekennen.

 

9) Het verhaal plakt u in een mail die u stuurt naar My@4fingers.be. Ik aanvaard geen verhalen in bijlage.

 

10) Ik verwacht dat uw verhaal aan een paar eenvoudige, duidelijke en voor iedereen heldere voorwaarden voldoet.

 

a)     Als ik het verhaal helemaal heb gelezen moet ik de volgende vragen kunnen beantwoorden. Wie, doet Wat, Waar, Wanneer en Waarom? Hoe loopt het af.

Wie bent u en wie is (zijn) de tegenpartij(en)

Wat wilt u en wat wil de tegenpartij?

Waar speelt het verhaal?

Wanneer speelt het verhaal? Nu of 20 jaar geleden?

Waarom wilt u wat u wilt en waarom wil de tegenpartij dat niet.

Op die manier ontstaat er een spanningsveld en dwingt een oplossing zich op. Hoe het afloopt is dan de laatste stap.

Als ik die basis niet kan terug vinden, stuur ik het terug met mijn voornaamste opmerkingen. Als ik mij vergis zeg je dat gewoon en wijst mij waar ik verkeerd ben. Als ik mij niet vergis, publiceer ik het verhaal niet. Het staat u vrij om later een bewerkte versie aan te bieden.

 

            b) Als ik uw verhaal binnen krijg plak ik het in mijn XP Word programma en laat het controleren op spelling en grammatica. Als het slechts om een paar kleinigheden gaat verander ik die zelf voor publicatie. Anders stuur ik het terug en kunt u het na verbetering nog één keer aanbieden. 4Fingers beseft dat de spelling en grammatica van Word niet feilloos is maar, het is wel een objectieve methode die de leesbaarheid waarborgt.

Ik ben niet feilloos en ik verwacht dat ook niet van jou. Wij, lezers en schrijvers, moeten beseffen dat we hier een hobby beoefenen. Voor professionele toestanden moet u zelf zorgen. Maar, hoe beter u schrijft, hoe meer reacties u zult krijgen. Het enig volwaardige alternatief is een professionele en betaalde corrector wiens oordeel dan absoluut is. Vrijwillige correctors worden bij voorbaat niet aanvaard en vriendelijk bedankt.

Vervangen en verbeteren:

 

11) De tijd staat niet stil en uw evolutie als mens ook niet. Ik kan heel goed begrijpen dat u na verloop van tijd een van uw verhalen wil herschrijven en de verbetering wil publiceren in plaats van het origineel. Ik zal die verbetering graag voor je plaatsen in de plaats van het origineel. Stuur het in zoals een gewoon verhaal maar zet er naast schrijversnaam en uniek nummer wel de originele titel en de vervangtitel duidelijk bij. Deze werkwijze moet eerder een uitzondering dan regel zijn.

Illustraties:

 

 12) Ik bied de mogelijkheid om één foto (tekening, illustratie) per verhaal toe te voegen. Uw foto en alleen “uw” foto of van iemand die daar aan u persoonlijk het recht toe gegeven heeft. Bij het aanbieden van de foto gebruikt u uitsluitend het gekende mailadres en u vermeld in “onderwerp” uw pincode. Ik aanvaard geen ander handelswijze en door deze vorm bevestigd u uw rechten op de foto. Alleen Jpg en GIF bestanden minder dan 500kB worden aanvaard.

 

13) Ik zie graag een mooie foto van een vrouw (of man) sexy gekleed of naakt gepresenteerd. Vanzelfsprekend mag u zichzelf onherkenbaar maken als u dat wil. Ik aanvaard geen foto’s waar uitsluitend geslachtdelen op te zien zijn. Ik ben breed denkend en zal niet snel een foto weigeren maar enig decorum moet wel in acht genomen worden. Alleen ik beslis daarover. Ik zal een negatieve beslissing motiveren maar zal daar niet over discussiëren.

Reageren:

 

14) Onder jouw verhaal komt alleen uw schrijversnaam. Indien u dat vraagt koppel ik uw schrijversnaam aan uw e mail adres. Op die manier kan iedereen persoonlijk reageren.

 

Alleen schrijvers die gepubliceerd hebben krijgen toegang tot de http://blog.4Fingers.be . Op het blog reageer je dus openbaar door deze handelswijze kunnen alleen schrijvers reageren.

 

Openbare reacties voldoen aan onderstaand voorwaarden.

 

- Reacties krijgen op een verhaal is één van de redenen waarvoor een auteur schrijft. Een kleine aanmoediging kan wonderen doen en mij, als auteur, een paar uurtjes door het huis laten zweven. Ook een kritische reactie op de inhoud wordt samen met een aanmoediging door de meeste auteurs op prijs gesteld. Zeker als die kritiek samen gaat met het aanwijzen van een richting waar een oplossing te vinden is.

 

- Een vriendelijk opgestelde, maar kritische, opmerking over spelling en grammatica zal een auteur ook op prijs stellen. Geen enkele auteur gaat doelbewust fouten schrijven en zeker niet publiceren. Dit houdt wel in dat een auteur die fouten publiceert zich daar niet van bewust is. Als u over spelling en grammatica een opmerking maakt, geef dan ook even aan waar en waarover je het hebt. Voor u betekend het een kleine moeite en de auteur leert er misschien wat van.

  

- U kunt zelf kiezen of je een reactie publiek wil maken of eventueel persoonlijk, via mail, als de schrijver vraagt zijn naam te koppelen aan zijn e mail.  Daarom, schrijf wat u te zeggen hebt eerst in uw tekstverwerker, herlees het dan eens en vraag je dan af of u dit liever persoonlijk of publiekelijk wil krijgen. Als je het voorgaande advies ter harte neemt ga je veel vrienden maken en zelf ook hoffelijk behandeld worden.

  

- Lompe, venijnige, arrogante, denigrerende opmerkingen die gepubliceerd worden in het blog zullen door mij ongevraagd verwijderd worden. De auteur van de opmerking zal een waarschuwing krijgen van mij. Als met verschillende waarschuwingen geen rekening wordt gehouden zal de auteur naar het verdomhoekje van mijn mail box en het blog gaan.

 

Maar, ik ben er van overtuigd dat ik weinig zal moeten tussenkomen en deze site een fijne ontmoetingsplaats zal worden. Een site waar iedereen graag zal komen. Een site die aanzet om uw 4Fingers te laten dwalen en u zelf te verwennen.

 

Bovenstaande frisse verschijning ( een verre voorouder) zorgt er voor dat een en ander in goede banen blijft verlopen.

Je merk dadelijk dat ze het haat om stoute kindjes pijn te doen.